Publicado: 21 de Mayo de 2021

A través de la psicologia busquem mantenir i millorar les capacitats cognitives dels residents, i vetllar també per una bona qualitat de vida.

Treballem de manera individual i en grup per poder potenciar les capacitats de tothom, mantenir-se, i també disminuir la probabilitat de desenvolupar demències.

A través de l'avaluació incial, la planificació d'activitats i la intervenció, volem oferir un ambient agradable i propici pel resident i la seva xarxa de suport.

Un altre aspecte molt important, és la gestió emocional i l'adaptació al nou entorn, on des de El Pinar treballem amb el suport de les famílies i de manera activa.

En resum, el servei de psicologia és transversal al dia a dia dels residents i treballa de manera global i interdisciplinar amb la resta de l'equip de la residència.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


A través de la psicología buscamos mantener y mejorar las capacidades cognitivas de los residentes, y velar también por una buena calidad de vida.

Trabajamos de forma individual y en grupo para poder potenciar las capacidades de todos, mantenerse, y también disminuir la probabilidad de desarrollar demencias.

A través de la evaluación inicial, la planificación de actividades y la intervención, queremos ofrecer un ambiente agradable y propicio para el residente y su red de apoyo.

Otro aspecto muy importante, es la gestión emocional y la adaptación al nuevo entorno, donde desde El Pinar trabajamos con el apoyo de las familias y de manera activa.

En resumen, el servicio de psicología es transversal al día a día de los residentes y trabaja de manera global e interdisciplinar con el resto del equipo de la residencia.