Publicado: 14 de Mayo de 2021

La fisioteràpia en l'envelliment té varies prioritats, la preventiva i la terapèutica.

La funció preventiva serveix per evitar complicacions derivades del sedentarisme, a través de programes de revitalització, activitat física.

La funció terapèutica ha de ser el més precoç possible, per evitar les complicacions derivades del repòs perllongat i optimitzar l’estat funcional.

Al final, el programa de fisioteràpia a el Pinar s’adaptarà a cada pacient en funció de les seves característiques personals i fases.


L´ objectiu de la fisioterapeuta, igual que el de la resta de l’equip de El Pinar, és millorar i mantenir la qualitat de vida del resident.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


La fisioterapia en el envejecimiento tiene varias prioridades, la preventiva y la terapéutica.

La función preventiva sirve para evitar complicaciones derivadas del sedentarismo, a través de programas de revitalización, actividad física.

La función terapéutica debe ser lo más precoz posible, para evitar las complicaciones derivadas del reposo prolongado y optimizar el estado funcional.

Al final, el programa de fisioterapia en el Pinar se adaptará a cada paciente en función de sus características personales y fases.


El objetivo de la fisioterapeuta, al igual que el del resto del equipo de El Pinar, es mejorar y mantener la calidad de vida del residente.