Publicado: 15 de Diciembre de 2015

En els últims anys, diversos estudis han demostrat que els programes de rehabilitació bastats en la fisioteràpia han aconseguit resultats magnífics a l’hora de millorar la qualitat de vida del les persones de la tercera edat. Des de la residencia El Pinar potenciem aquest benefici que els hi podem aportar als nostres resident amb sessions de fisioteràpia diàries.

Cada matí els avis fan 2 hores de sessions de fisioteràpia, on ens encarreguem de vetllar per l’estat de salut en les esferes psicofísica, motriu i funcional dels residents, mitjançant la teràpia física.

Una valoració integral permetrà tenir en compte les dolències del resident i la influencia d’aquestes en les activitats de la vida diària, així com conèixer com se sent al respecte i quins objectius vol aconseguir per millorar la seva qualitat de vida. A partir d’aquí, es plantejarà un pla de tractament personalitzat.

També disposem d’un programa de teràpia grupal amb uns objectius comuns que obeeixen al restabliment, manteniment i millora de les capacitats psicofísiques tals com la mobilitat global, l’equilibri, l’agilitat mental, la coordinació, el control motor, etc., a la mateixa vegada que es potencien les relacions interpersonals i les capacitats que se’n deriven, com la col·laboració, l’empatia i l’autoestima.

L’envelliment és un procés natural que ens afecta a tots i tenim molt a fer per tal de minimitzar el deteriorament i facilitar l’adaptació a l’entorn, de manera que els nostres residents continuïn sentint-se útils,  integrats i feliços.